FEMA yêu cầu Bộ Quốc Phòng cung cấp 100 ngàn bao đựng xác

Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp (FEMA) yêu cầu Bộ Quốc Phòng cung cấp 100,000 bao đựng xác, chuẩn bị tình hình dịch đang bùng phát dữ dội.

Tờ báo Bloomberg News dẫn một nguồn thạo tin cho biết,  hiện nay, Bộ Quốc Phòng chỉ có trong tay 50,000 bao  và đang thương lượng nhà thầu làm đúng số lượng được yêu cầu, tức là làm thêm 100,000 bao đựng xác.

Nguồn tin cho biết: “Cơ quan tiếp vận của Bộ Quốc Phòng chưa định cụ thể ngày giao hàng cho FEMA, tuy nhiên, họ quyết tâm thực hiện càng sớm càng tốt. Hiện nay, các viên chức đang thương lượng giá cả và thời gian giao hàng với nhà thầu vẫn được sử dụng từ trước.”